Instapweigering


19 april 2012 om 10:11 door

Compensatie bij instapweigering  na herschikking van vluchten als gevolg van staking

19 april 2012

De Advocaat-Generaal van het Europese Hof concludeert dat het begrip instapweigering niet alleen gevallen van overboeking omvat, maar ook andere redenen, zoals operationele redenen.

Zijns inziens moeten de artikelen 2, sub j, en 4 van verordening nr. 261/2004 aldus worden uitgelegd dat de instapweigering niet redelijkerwijs op grond van buitengewone omstandigheden kan worden gerechtvaardigd, aangezien alleen de weigering om passagiers te laten instappen om redenen die met de individuele situatie van deze passagiers verband houden, tot gevolg kan hebben dat deze weigering van de kwalificatie van „instapweigering” wordt uitgesloten. Tevens is hij van oordeel dat de artikelen 4, lid 3, en 5, lid 3, van deze verordening aldus moeten worden uitgelegd dat een luchtvaartmaatschappij zich niet op buitengewone omstandigheden die een vlucht hebben beïnvloed kan beroepen, om bevrijd te zijn van haar verplichting tot compensatie jegens de passagier die zij het instappen op een latere vlucht heeft geweigerd, wanneer zij aan deze weigering de herorganisatie van deze vlucht na buitengewone omstandigheden ten grondslag legt.

Klik hier voor de volledige tekst van de conclusie.

ReisRecht

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt