Instapweigering: fout van D-Reizen komt voor rekening van airline.


27 juni 2014 om 16:07 door

Kantonrechter: ‘Voldoende aannemelijk is geworden dat passagier over geldige boekingspapieren beschikte.

26 juni 2014

Vandaag is een uitspraak van de Amsterdamse kantonrechter gepubliceerd waaruit blijkt dat een fout van het boekingskantoor, waardoor de reiziger niet op de passagierslijst van de airline stond en waardoor hij niet werd toegelaten tot de vlucht, niet leidt tot verschoning van de compensatieplicht ex. artikel 4, derde lid, van Verordening (EG) 261/2004.

ReisRecht

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt