Overmacht tijdens voorgaande vlucht werkt niet door.


22 augustus 2013 om 11:42 door

Rechtbank: ‘airline had 16 uur de tijd om voor een oplossing te zorgen’.

22 augustus 2013

Als een airline zich legitiem kan beroepen op overmacht m.b.t. een bepaalde vlucht van een bepaald toestel, dan wil dat niet zeggen dat die airline dat ook kan doen m.b.t. de daaropvolgende vlucht van dat toestel, indien de airline voldoende tijd had, of had moeten hebben, om de vertraging van die vlucht te voorkomen. Zulks is vandaag bevestigd in een beschikking van de rechtbank Oost-Brabant.

ReisRecht

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt