Hoe krijg ik mijn geld terug als AlItalia failliet gaat?


26 april 2017 om 08:25 door

Indien een vliegticket deel uitmaakt van een pakketreis, spreek dan de reisorganisator aan. In beginsel wordt je reis gewoon uitgevoerd. De reisorganisator (in de zin van BW 7:500) is aan te spreken op het faillissement van zijn hulpersonen en zal zo nodig een alternatief moeten bieden.

Betalingen voor tickets die worden gekocht via reisagenten die officieel door de IATA zijn erkend, worden geblokkeerd in een centraal betalingsmechanisme, het Billing Settlement Plan (BSP), alvorens aan de luchtvaartmaatschappij te worden doorgestort (gewoonlijk elke twee eken, maar deze termijn kan korter zijn). Als een deelnemende luchtvaartmaatschappij insolvent wordt, kan de IATA uit eigen beweging passagiers terugbetalen als hun betaling nog niet is doorgestort aan de luchtvaartmaatschappij. Deze bescherming is beperkt: ze geldt alleen voor passagiers die binnen de doorstortingstermijn hebben geboekt, d.w.z. niet eerder dan 30 dagen vóór de vlucht. Passagiers die eerder via een IATA-reisagent boeken, krijgen geen terugbetaling omdat het geld zich niet meer in het BSP-systeem bevindt.

Sommige autoriteiten hebben luchtvaartmaatschappijen verplicht bepaalde beperkingen te aanvaarden om de verliezen van passagiers te verzachten, bijvoorbeeld het gebruik van geblokkeerde rekeningen waarop betalingen voor tickets (inclusief luchthavenheffingen) worden vastgehouden tot de passagiers de vlucht hebben genomen. Hierdoor heeft een eventueel faillissement minder gevolgen.

In sommige lidstaten kunnen consumenten die een aankoop met een creditcard (en sommige debetkaarten) hebben gedaan, terugbetaling vragen van de kaartaanbieder als de dienstverlener insolvent wordt.

Vergunningverlenende autoriteiten kunnen erop toezien dat de passagiersrechten worden gehandhaafd zolang er nog fondsen beschikbaar zijn. De vergunningverlenende autoriteit van Italië heeft wellicht van AlItalia geëist dat er een noodplan wordt opgesteld als voorwaarde voor het behoud van de exploitatievergunning. In een dergelijk noodplan is beschreven hoe een “gecontroleerde afbouw” van de activiteiten kan worden georganiseerd om de passagiers te beschermen.

Ingevolge artikel 50 van het Verdrag van Montreal, artikel 5 van Verordening (EG) Nr. 785/2004 en artikel 3 van Verordening (EG) 2027/97 is elke airline verplicht verzekerd. Spreek de airline daar op aan. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft de bevoegdheid om van AlItalia te eisen  het bewijs te leveren dat hij voorzien is van een toereikende verzekering ter dekking van zijn aansprakelijkheid.

Verordening (EG) nr. 1346/2000 betreffende grensoverschrijdende insolventieprocedures verleent in een andere lidstaat gevestigde passagiers het recht terugbetaling of schadevergoeding te vorderen van insolvente luchtvaartmaatschappijen middels buitenlandse insolventieprocedures. Indien AlItalia het faillissement echter aanvraagt en dit wordt uitgesproken, dan zal normaal gesproken een curator worden aangesteld die in de plaats treedt van de failliete onderneming. De genoemde insolventieprocedure houdt hier al rekening mee.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt