Geen toeslag of meerkosten na boeking


13 april 2017 om 18:43 door

Het gebeurt vaak. Je hebt geboekt. Je denkt klaar te zijn met alles, je hebt betaald. En dan verschijnt na je boeking het bericht dat je moet bijbetalen. Dit was in het verleden schering en inslag. In de ANVR-consumentenvoorwaarden stond namelijk dat ANVR-reisorganisatoren hogere vervoerskosten als gevolg van olieprijsstijgingen, valutakoersen brandstoftoeslagen etc. mochten worden doorbelast. Een naheffing op de reissom is volgens de rechtbank in Berlijn echter te kwalificeren als een oneerlijk beding.  Waarom? Omdat dit een eenzijdig beding is. Slechts de reiziger moet bijbetalen, maar profiteert niet als de olieprijs daalt. En wat blijkt dan: de hoegenaamd voor de consument opkomende Consumentenbond heeft de voorwaarden in samenspraak met de ANVR gewijzigd. Kon je in het verleden nog bij een daling van vervoerskosten kosten terug krijgen, nu is die voor de reizigers gunstige bepaling plotseling verdwenen. Dat is vreemd toch? De Consumentenbond zou de belangen van reizigers voorop moeten stellen. De Consumentenbond kan dit ook niet verklaren. Oh ja; men zal zeggen dat de reiziger hier andere gunstige bepalingen voor terug krijgt. Welke dan? Geen idee. De Consumentenbond heeft ook weinig kennis van de reisbranche. En dat is nog vreemder. De Consumentenbond, ANVR en de VRR zijn namelijk ook betrokken bij de implementatie van het wetsvoorstel voor de nieuwe Wet op de Reisovereenkomst. De VRR is een club van luchtvaartjuristen en reisbranchejuristen en ook weer opgericht door (oud-)leden van de ANVR. Een ongelukkige combinatie stellen wij vast. En wat schreven wij eerder? Recent is in het Publicatieblad van de Europese Unie (C 87) bekend gemaakt dat de Consumentenbond bevoegd is verklaard om de collectieve rechten van reizigers die zijn opgenomen in de Richtlijn Pakketreizen te beschermen. Dit betekent dat een ieder die een inbreuk op die Richtlijn constateert aan de Consumentenbond kan verzoeken om de overtreder te bewegen tot het doen beëindigen van de overtreding of, indien dit geen resultaat oplevert, om bij het Gerechtshof te ‘s-Gravenhage een vordering tot naleving van de Richtlijn in te stellen. Wordt vervolgd…

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt