Exploitatieverbod


3 april 2012 om 08:33 door

Geactualiseerde zwarte lijst van vliegmaatschappijen met exploitatieverbod
3 april 2012

Vandaag heeft de Europese Commissie de 19de versie aangenomen van de Europese lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan in de Europese Unie om veiligheidsredenen een exploitatieverbod of exploitatiebeperkingen zijn opgelegd.

Conviase, een maatschappij met een Venezolaanse vergunning, is omwille van aanhoudende veiligheidsproblemen aan de lijst toegevoegd. Na constructief overleg hebben de Libische autoriteiten besloten strenge maatregelen op te leggen aan alle maatschappijen met een Libische vergunning. Hierdoor mogen zij minstens tot november 2012 niet meer naar de EU vliegen.

Vicevoorzitter van de Commissie Siim Kallas, bevoegd voor vervoer: “De Commissie stelt alles in het werk om zijn buren bij te staan bij het uitbouwen van hun technische en administratieve capaciteit om alle problemen op het gebied van veiligheid zo snel en efficiënt mogelijk uit de wereld te helpen. Tot het zover is, komt veiligheid voor ons op de eerste plaats. Daarmee valt niet te schipperen. Wanneer wij over bewijzen beschikken dat luchtvaartmaatschappijen binnen of buiten de Europese Unie niet veilig opereren, dan moeten wij maatregelen nemen om te waarborgen dat alle veiligheidsrisico’s worden uitgesloten.”

De Europese Commissie heeft vandaag de 19de versie aangenomen van de Europese lijst van luchtvaartmaatschappijen waaraan in de Europese Unie een exploitatieverbod en andere exploitatiebeperkingen zijn opgelegd, de zogenaamde “zwarte lijst van luchtvaartmaatschappijen”. Dit besluit is gebaseerd op het unaniem advies van het Comité inzake veiligheid van de luchtvaart, dat is samengesteld uit vertegenwoordigers van de 27 EU-lidstaten en van Kroatië, IJsland, Zwitserland en het Europees Agentschap voor de veiligheid van de luchtvaart (EASA). De nieuwe zwarte lijst vervangt de vorige van november 2011 en kan worden geraadpleegd op de website van de Commissie.

Om veiligheidsrisico’s uit te sluiten, zag de Commissie zich genoodzaakt een exploitatieverbod op te leggen aan Conviasa, een maatschappij met een vergunning van de Bolivariaanse Republiek Venezuela. Bij deze maatschappij zijn door ongevallen en bij platforminspecties op Europese luchthavens talrijke veiligheidsproblemen aan het licht gekomen. Ook twee andere Venezolaanse luchtvaartmaatschappijen, Estellar Latinoamerica en Aerotuy, kregen een lagere veiligheidsscore maar in deze gevallen werden maatregelen nog niet noodzakelijk geacht. Niettemin blijven deze twee maatschappijen onder verscherpt toezicht staan.

ReisRecht

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt