Europese Hof bevestigt handhavingsplicht passagiersrechten (o.a. bij vluchtvertraging)


17 maart 2016 om 11:25 door

Dankzij een arrest van het Hof van Justitie van de EU is de effectieve naleving van het recht op compensatie bij een vluchtannulering of vluchtvertraging een stap dichterbij gekomen. Het Hof bevestigt vandaag dat de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu wettelijk verplicht is om dat recht te doen naleven. Een uitzondering op die verplichting geldt voor de individuele reiziger.
Het arrest is gebaseerd op twee zaken die begin 2013 door Marinus Hoorntje en Frans de Bray van ReisRecht namens een aantal reizigers bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van state aanhangig waren gemaakt. De Raad van State moet nu met inachtneming van het arrest uitspraak doen.

Het belang van het arrest is volgens ReisRecht gelegen in de bevestiging dat de staatssecretaris in niet-individuele gevallen verplícht is om te handhaven, terwijl hij in individuele gevallen mág handhaven ‘teneinde een ontoereikende bescherming van de rechten van vliegtuigpassagiers te verhelpen.’
De nog steeds groeiende commerciële claimindustrie is volgens ReisRecht het onweerlegbare bewijs dat in Nederland van een dergelijke ontoereikende bescherming sprake is. Er bestaat dus alle reden voor de staatssecretaris om ook in individuele gevallen effectief te handhaven.
ReisRecht zal dit in het algemene reizigersbelang in de vele lopende zaken bij de Raad van State onder de aandacht brengen.

17 maart 2016

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt