Duitsland: Recht op compensatie versterkt. Staking veiligheidspersoneel.


10 september 2018 om 09:29 door

Het Duitse Bundesgerichthof (BGH), te vergelijken met de Hoge Raad in Nederland, heeft zich uitgelaten over het annuleren van een vlucht als gevolg van een staking van veiligheidspersoneel op de luchthaven. Het BGH oordeelde dat reizigers het recht op compensatie niet zonder meer verliezen als een luchtvaartmaatschappij zich beroept op buitengewone omstandigheden als gevolg van zo’n staking van niet-eigen-personeel. Bijzonder in deze zaak is namelijk dat het veiligheidspersoneel geen eigen medewerkers betrof. De argumentatie van de airline werd niet gevolgd. Easyjet deed een beroep op buitengewone omstandigheden (overmacht voor de lezer) waarop zij geen invloed had of kon uitoefenen. Easyjet annuleerde de vlucht uit voorzorg, hoewel enkele passagiers wel door de veiligheidscontrole waren gekomen. Deze reizigers eisten een compensatie vanwege het annuleren van hun vlucht.

Compensatie
Passagiers hebben recht op compensatie als hun vlucht vanwege een oorzaak die aan de luchtvaartmaatschappij is toe te rekenen, vertraagd, geannuleerd of overboekt is. De compensatie uit hoofde van een Europese Verordening is tussen 125 en 600 euro per persoon. Na vele arresten van het Hof van Justitie van de EU is inmiddels duidelijk dat er ook recht op compensatie bestaat als een vluchtvertraging meer dan 3 uur bedraagt op de eindbestemming of een vlucht overboekt is of geannuleerd wordt vanwege een staking van eigen medewerkers. Zo hebben reizigers ook in het geval van een technisch mankement recht op compensatie als de vluchtvertraging meer dan 3 uur bedraagt. En als de aansluitende vlucht door een vertraging gemist wordt en de uiteindelijke vluchtvertraging meer dan 3 uur is.

Feiten
Reizigers moeten voordat zij achter de douane terechtkomen of kunnen boarden aan een veiligheidscontrole onderworpen kunnen worden. Zo ook in dit geval. De veiligheidsmedewerkers van de luchthaven hadden het werk neergelegd. Dit betekende echter niet dat er helemaal geen controle meer was. Er waren enkele poortjes bemand. Enkele reizigers kwamen wél door de controle, anderen niet. De luchtvaartmaatschappij Easyjet annuleerde de vlucht echter. Uit voorzorg. Ze kon de veiligheid niet waarborgen. Passagiers zouden mogelijk niet correct onderworpen worden aan de veiligheidscontrole.

Argumenten Easyjet
Easyjet stelde – samengevat – dat er vanwege de staking onvoldoende zekerheid bestond over een goede veiligheidscontrole. De passagiers hadden geen recht op compensatie.

Argumenten reizigers
De reizigers, die eerst tot bij de rechtbank in Hamburg in het ongelijk waren gesteld, stelden dat er diverse passagiers wél door de controle kwamen, ook zijzelf. Easyjet moest er daarom al vanuit gaan dat sommigen mee konden en mochten vliegen en moest de vlucht daarom al gewoon uitvoeren. Het geeft geen pas een gehele vlucht te annuleren uit voorzorg op basis van aannames. Easyjet kon vliegen en had de reizigers die door de controle waren gekomen moeten vervoeren.

Hamburg eerst ten nadele van reizigers
De lagere rechtbank in Hamburg oordeelde nog dat er geen zekerheid kon bestaan dat álle passagiers tijdig door de controle hadden kunnen komen. De drukte was groot en Hamburg meende daarom dat Easyjet zich terecht kon beroepen op buitengewone omstandigheden. De kans was aanwezig dat er een veiligheidsrisico bestond.

Oordeel Bundesgerichtshof
De Duitse Hoge Raad oordeelde dat Easyjet niet zomaar mocht concluderen dat reizigers vanwege een staking, niét goed gescreend zouden zijn. Dat zou ook willekeur in het leven roepen. Diverse reizigers werden wél gecontroleerd, waaronder de klagende reizigers. Deze reizigers hadden gewoon kunnen vliegen. De Duitse rechter oordeelde nog dat Easyjet op geen enkele wijze kon aantonen dat er concreet gevaar bestond voor de passagiers die wilden vliegen.

Hamburg
De zaak is nu terugverwezen naar de rechtbank in Hamburg die opnieuw moet oordelen. En nu met de uitspraak van de Hoge Raad (Bundesgerichtshof) in het achterhoofd.

Feitelijk
Het Bundesgerichtshof – en sowieso de Duitse rechtspraak – laat opnieuw zien dat zij zich niet snel laat leiden door vage, loze of niet onderbouwde argumenten van luchtvaartmaatschappijen.

ReisRecht is gespecialiseerd in Vervoersrecht, toerisme, consumenten-, en bestuursrecht. Wij staan zowel consument als MKB bij. Wij staan nimmer luchtvaartmaatschappijen of grote reispartijen bij. Heeft u een vraag? Mail ons vrijblijvend via info[AT]ReisRecht.nl

Eerder nieuws
Compensatie ook bij chartervlucht, lees HIER. Compensatie aansluitende vluchten, lees HIER.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt