Duitse rechter: “clausule in vervoersovereenkomst die eenzijdige prijsstijging mogelijk maakt is onrechtmatig.”


15 maart 2017 om 16:23 door

12 maart 2017

In een recente uitspraak heeft het Landgericht in Berlijn een eind gemaakt aan het gebruik van sommige airlines om de consument ná het sluiten van de vervoersovereenkomst extra te laten betalen wegens een tussentijdse kostenstijging. Een dergelijke clausule is ongeldig, aldus de Duitse rechters. Het gaat onder andere om brandstofkosten, veranderingen in belastingen en toeslagen, emissiekosten en wisselkoersveranderingen.

De rechters zien in de clausule een schending van het beginsel van transparantie. Rechten en verplichtingen van de contractant moeten duidelijk, eenvoudig en nauwkeurig worden weergegeven. Daarnaast wordt de prijsaanpassingsclausule beschouwd als een ontoelaatbare eenzijdige overdracht van het marktrisico. Dit betreft met name de extra kosten als gevolg van wisselkoersschommelingen. De rechter acht het onredelijk dat de airline wél kan profiteren van  tussentijdse wijzigingen en de consument niet.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt