DEGAS: passagiersrechten vormen grootste bedreiging voor vliegveiligheid


18 mei 2012 om 11:31 door

Adviesorgaan DEGAS doorbreekt taboe: “veiligheid kan natuurlijk nooit de eerste prioriteit hebben.”
18 mei 2012

Op bladzijden 18 en 19 van het recente advies van DEGAS, de adviseurs van de Minister, staat het ondubbelzinnig: de regeling ter bescherming van de rechten van luchtreizigers en de daarop gebaseerde jurisprudentie zijn ontspoord en, onder verwijzing naar eerdere adviezen, ‘het kan nooit waar zijn dat veiligheid altijd nummer één is’.

Deze laatste opmerking wordt gemaakt binnen de context van de afwegingen die vliegmaatschappijen maken tussen enerzijds (aan passagiersrechten gerelateerde) punctualiteit en anderzijds veiligheid. Verstopt in een voetnoot op bladzijde 25 schrijven de adviseurs voorts dat de veiligheid wordt bedreigd doordat ‘een deel van de mensen die bij ILT Luchtvaart werken helemaal niet bezig zijn met veiligheid, maar met de inspectie en handhaving van regelgeving inzake geluidshinder en passagiersrechten, zodat deze twee onderwerpen op nog weer een andere manier veiligheid bedreigen’. De veiligheid wordt volgens DEGAS dus op meerdere manieren door passagiersrechten bedreigd. In Bijlage A, behorend bij het rapport, wordt een concrete casus beschreven. Citaat uit die bijlage: “Anders dan vaak wordt gesteld kan veiligheid natuurlijk nooit de eerste prioriteit hebben.”

Voorgaande was reeds lang publiek geheim, maar is nu dus (wederom) door DEGAS uit de taboesfeer gehaald. De boodschap is duidelijk: vliegmaatschappijen ervaren passagiersrechten als ‘sancties’ die in praktijksituaties worden afgewogen tegen de vliegveiligheid. Het verklaart het spanningsveld waarbinnen de ILT moet opereren, met in de praktijk als gevolg dat de ILT, in strijd met artikel 16 van Verordening 261/2004, artikel 11.15 Wet luchtvaart en de Awb, merendeels weigert om in individuele gevallen ervoor te zorgen dat de rechten van reizigers worden geëerbiedigd. Dankzij de jarenlange strijd van ReisRecht heeft deze kwestie momenteel de aandacht van meerdere bestuursrechters, de Nationale ombudsman, de Europese ombudsman, de Consumentenbond en de Tweede Kamer.

Marjolijn Februari, rechtsfilosoof en lid van DEGAS: “Het lastige gesprek zal in dit geval moeten gaan over de afweging tussen veiligheid en passagiersrechten. Het heeft geen zin – het is zelfs gevaarlijk – om die verschillende belangen elk apart te bureaucratiseren. Je moet ze in samenhang zien.”

Zie ook het http://www.haarlemsdagblad.nl/regionaal/haarlemmermeer/article15093443.ece/Veiligheid-luchtvaart-op-het-spel in het Haarlems Dagblad.

ReisRecht

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt