D-Reizen


3 april 2012 om 15:33 door

Reclame Code Commissie: D-Reizen misleidt met Flexpakket
3 april 2012

D-reizen maakte reclame voor het Flexpakket, waarvan in de bestreden uitingen onder meer het voordeel wordt genoemd dat men na het boeken van een vakantie de reis gratis kan omboeken dan wel wijzigen. Deze mogelijkheid bestaat echter uitsluitend tot 10 weken voor het vertrek.

Dit wordt niet meegedeeld in de reclame-uitingen. Door het ontbreken van die informatie zal men in de veronderstelling verkeren dat met het Flexpakket ook kort voor vertrek de reis nog kan worden omgeboekt. Naar het oordeel van de Commissie is aldus sprake van het ontbreken van informatie die de beslissing van de gemiddelde consument om het Flexpakket al dan niet aan te schaffen wezenlijk zal (kunnen) beïnvloeden.

In de uiting op de website wordt uitdrukkelijk vermeld dat men ‘Geen boekingskosten’ hoeft te betalen. Naar D-Reizen echter heeft meegedeeld dient men bij het boeken van de eerste reis, naast de kosten van het Flexpakket, tevens de ‘boekingskosten van de eerste reservering’ te betalen. Gelet op het voorgaande is naar het oordeel van de Commissie op dit punt sprake van onjuiste informatie met betrekking tot de voordelen het product zoals bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Voorts is de Commissie van oordeel dat de gemiddelde consument hierdoor ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen.

Op grond van het onder Ad 1 en onder Ad 3 geoordeelde is sprake van misleidende en daardoor oneerlijke reclame in de zin van artikel 7 NRC.

Klik hier voor de uitspraak van de Reclame Code Commissie.

ReisRecht

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt