Consumenten zijn al enige tijd extra beschermd


19 april 2017 om 16:58 door

Dankzij een wet die in 2015 inwerking is getreden zijn de mogelijkheden van consumenten om een geschil met een ondernemer op laagdrempelige wijze te laten beslechten aanzienlijk uitgebreid.  Het gaat om de ‘Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten’. Op basis van deze wet is de Geschillencommissie Algemeen opgericht, die dient als vangnet voor consumenten die niet bij een van de reeds bestaande sectorale Geschillencommissies terecht kunnen.  

Elke consument die een geschil heeft met een ondernemer die niet reeds bij een Geschillencommissie is aangesloten kan vanaf nu aan die ondernemer voorstellen om, als ze er samen niet uitkomen,  het geschil ter beslechting aan de Geschillencommissie Algemeen voor te leggen. Is de ondernemer daar niet toe bereid, dan is hij wettelijk verplicht om dat ‘op papier of op een andere duurzame drager’ aan de consument mee te delen, aldus de wet. De wet tracht op deze wijze zo veel mogelijk te bevorderen dat ondernemers zich aansluiten bij instanties tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting.

De Geschillencommissie Algemeen kan in haar procesreglement bepalen om een geschil niet te behandelen indien de consument zijn klacht niet binnen een vooraf vaststaande termijn aan de Geschillencommissie Algemeen heeft voorgelegd. Deze termijn wordt niet bepaald op minder dan een jaar vanaf de datum waarop de consument een klacht bij de ondernemer indiende, aldus de  wet.

Reisbranchevereniging ANVR is een van de organisaties die zijn consumentenvoorwaarden aan de wet heeft moeten aanpassen. Waar de reiziger voorheen drie maanden de tijd had om zijn reisgeschil bij de Geschillencommissie aanhangig te maken, heeft hij daar nu een jaar de tijd voor.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt