Compensatie bij wijziging vluchtschema


27 februari 2013 om 13:03 door

Vliegtickets.nl informeert klant eenzijdig en onvolledig over recht op compensatie bij vluchtwijziging
27 februari 2013

Het is schering en inslag: een klant boekt ruim van te voren een ticket en krijgt vroeg of laat bericht dat het vluchtschema is gewijzigd. De aanbieder van het ticket beroept zich steevast op de beweerdelijke omstandigheid dat luchtvaartmaatschappijen te allen tijde wijzigingen mogen aanbrengen in het vluchtschema.

De onderliggende reden van de ‘schemawijziging’ wordt er zelden bij verteld. Zodoende krijgt de klant dus ook niet te weten of feitelijk sprake is van een annulering. Dat is bijvoorbeeld het geval, indien de airline haar toestel op de dag van de gereserveerde vlucht inzet voor andere (lucratievere) doeleinden. De luchtreiziger heeft dan recht op compensatie onder de voorwaarden als genoemd in artikel 5 van Verordening (EG) 261/2004.

Deze week overkwam het een klant van ReisRecht. Hij kreeg van Vliegtickets.nl te horen dat het vluchtschema was gewijzigd en, jawel, ‘dat de luchtvaartmaatschappij te allen tijde wijzigingen mag aanbrengen in het vluchtschema’. Desgevraagd deelde vliegtickets.nl mee dat de oorspronkelijk geboekte vlucht niet meer werd uitgevoerd. Geannuleerd dus!

In reactie hierop schreef de klant aan vliegtickets.nl dat de vliegmaatschappij ingevolge artikel 7 van Verordening (EG) 261/2004 is gehouden om compensatie te betalen, waarop vliegtickets.nl reageerde: “De luchtvaartmaatschappij zal helaas geen compensatie bieden, omdat er een alternatief is aangeboden.”

Hiermee gaat vliegtickets.nl voorbij aan het feit dat in artikel 5, eerste lid, onderdeel c, van Vo. (EG) 261/2004 is bepaald dat de betrokken passagiers recht hebben op de in artikel 7 bedoelde compensatie door de luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert, tenzij de annulering hun tussen twee weken en zeven dagen voor de geplande vertrektijd wordt meegedeeld en hun een andere vlucht naar hun bestemming wordt aangeboden die niet eerder dan twee uur voor de geplande vertrektijd vertrekt en hen minder dan vier uur later dan de geplande aankomsttijd op de eindbestemming brengt. De nieuwe vlucht brengt onze klant ruim vier uur later dan de geplande aankomsttijd op de eindbestemming. Dit betekent dat onze klant, anders dan vliegtickets.nl stelt, in beginsel wel recht heeft op compensatie.

Pas na zeven emailwisselingen geeft vliegtickets.nl openheid van zaken over de reden van de annulering.

ReisRecht vindt dat aanbieders van tickets de reiziger in geval van een vlucht- of schemawijziging steeds duidelijk moeten informeren over a) de onderliggende reden van de vlucht- of schemawijziging en b) over de toepasselijkheid van artikel 5 van Verordening 261/2004.

ReisRecht

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt