Botsing van een mobiele vliegtuigtrap met een vliegtuig geen overmacht


23 november 2014 om 18:55 door

Europese Hof: ‘Botsing is inherent is aan de normale uitoefening van de activiteit van een luchtvaartmaatschappij.

23 november 2014

Het Europese Hof doet zijn uitspraak op grond van artikel 99 van het Reglement voor procesvoering, d.w.z. bij beschikking in plaats van bij arrest. De boodschap die het Hof hiermee afgeeft aan airlines, handhavende instanties en rechters is: ‘Leg je er nu eindelijk bij neer dat jullie de rechten van luchtreizigers moeten eerbiedigen en val me er verder niet meer mee lastig.’

ReisRecht

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt