Boetes wegens kartel vliegmaatschappijen door EU Gerecht vernietigd


16 december 2015 om 16:40 door

Boete wegens kartel luchtvaartmaatschappijen vernietigd.
Vandaag heeft het Gerecht van de Europese Unie geoordeeld dat de Europese Commissie onterecht hoge boetes heeft opgelegd aan een aantal vliegmaatschappijen, waaronder de KLM, in verband met verboden prijsafspraken over het vervoer van luchtvracht (bron: curia.eu). Het Gerecht stelt vast dat er sprake is van een tegenstrijdigheid tussen de motivering van het boetebesluit en het dispositief ervan.

Arrest
Het arrest vloeit voort uit een uitspraak van de Europese Commissie uit november 2010. Elf maatschappijen kregen toen een boete van in totaal 800 miljoen euro. De hoogste boete ging naar Air France: 183 miljoen euro. KLM volgde als tweede met een boete van 127 miljoen euro. Met de boetes uit Brussel was de zaak echter niet voorbij. De Europese Commissie stimuleerde gedupeerden om een rechtszaak te beginnen, om schadevergoeding van de airlines te eisen. Zulks geschiedde waarna de airlines schikkingen troffen ten aanzien van de mogelijke schade die geleden zou zijn als resultaat van de vermeende kartelinbreuk. Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 22 juli 2015.

Beroep
Tegelijkertijd stelden de airlines bij het Hof beroep in tegen de door de Europese Commissie opgelegde boetes. In die zaak heeft het Hof vandaag de airlines dus in het gelijk gesteld.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt