ANVR dreigt autoverhuurbedrijven


16 oktober 2017 om 06:35 door

ANVR dreigt autohuurbedrijven, maar is geen oplossing
In een Telegraafartikel met de titel ‘Keurmerk moet sjoemelende autoverhuurders uitbannen’ dreigt de ANVR met het aanpakken van malafide autoverhuurbedrijven. ‘Oneerlijke praktijken van autoverhuurders in het buitenland worden aangepakt’, aldus directeur Frank Oostdam. Hoe de ANVR dit gaat doen wordt geheel niet duidelijk in het artikel. Oostdam uit slechts zijn wens dat autoverhuurders onder de ANVR-reisvoorwaarden gaan vallen. ‘Wie niet meedoet met dit toeristenkeurmerk, zal nauwelijks meer worden geboekt’. ReisRecht zet vraagtekens bij deze handelswijze.

Geen keurmerk of verplichte winkelnering
Oostdam stelt ten onrechte dat de ANVR-reisvoorwaarden een keurmerk zijn. Er is geen sprake van een keurmerk. Evenmin is het noodzakelijk dat een autoverhuurbedrijf lid wordt van de ANVR om de reiziger zekerheid te bieden. Om dat te bewerkstelligen kunnen autoverhuurbedrijven zich autonoom aansluiten bij de Geschillencommissie Algemeen.

Schijn van belangenverstrengeling
ReisRecht staat welwillend tegenover zelfregulering binnen de reisbranche, maar waarschuwt voor belangenverstrengeling. De ANVR is er voor reisaanbieders en niet voor de consument. Dat de ANVR via de band van gedupeerde reizigers onder misleidende voorwendselen ondernemingen wil dwingen om ANVR-lid te worden is eenvoudigweg ongepast. Dit geldt in versterkte mate zolang de ANVR onvoldoende effectief toezicht houdt op de naleving van de Voorwaarden door zijn eigen leden. De rechten van veel worden reizigers nog steeds slecht geëerbiedigd, ook door vele ANVR-leden. Indien de reiziger zich zou melden bij de ANVR met ‘ik heb een klacht over mijn vakantie’, kan de ANVR niets voor de consument betekenen, behalve deze doorverwijzen naar een Geschillencommissie, rechtshulp of een kantoor als het onze. Maar dat kan iedereen. Het gaat om de naleving van de wet en de ANVR-voorwaarden en het effectieve toezicht daarop. Dáár moet een adequate faciliteit voor in het leven worden geroepen.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt