Onredelijke annuleringsvoorwaarden Air Berlin


6 juli 2017 om 08:59 door

In een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie over de annuleringskosten van Air Berlin heeft de luchtvaartmaatschappij een nederlaag geleden. De uitspraak is belangrijk voor de beoordeling van de algemene voorwaarden van luchtvaartmaatschappijen en reisorganisatoren. Een luchtvaartmaatschappij mag volgens het Duitse Hooggerechtshof geen administratiekosten of iets vergelijkbaars vragen in het geval van een verzoek om een refund of restitutie.

Algemene voorwaarden
In haar algemene voorwaarden heeft Air Berlin een beding opgenomen, op grond waarvan de reiziger die zijn vlucht annuleert of niet verschijnt bij het instappen voor de vlucht, een bedrag van 25 EUR aan administratiekosten moet betalen op het bedrag dat hem moet worden terugbetaald. Het Bundesverband der Verbraucherzentralen (Federale unie van Duitse consumentenorganisaties) is van mening dat dit beding nietig is, omdat het de klanten onredelijk benadeelt. Bovendien mag Air Berlin geen aparte vergoeding eisen voor het voldoen aan een wettelijke verplichting. Het Bundesverband heeft zich daarom tot de Duitse rechters gewend met een tegen Air Berlin gerichte verbodsactie.

Duits recht
De Duitse consumentenorganisatie meende dat het Air Berlin verboden kon worden om administratiekosten te vragen in het geval van annulering. Het verzoek om teruggave van een deel van de schade van de klant zou niet mogen worden bestraft en is onredelijk, aldus de consumentenorganisatie. Een verbod zou op basis van de Duitse wet moeten worden getoetst. De bewuste Duitse wetgeving betrof een omzetting van de Europese Richtlijn Oneerlijke Bedingen EG 93/13.

Oneerlijk beding
In die context verzoekt het Federale Hooggerechtshof van Duitsland het Hof van Justitie om uitleg van die verordening. Het Bundesgerichtshof is net als het Bundesverband van oordeel dat het beding over de 25 EUR administratiekosten in geval van annulering van een reservering van een vlucht of bij het niet verschijnen, de klanten onredelijk benadeelt en dus nietig is op grond van de bepalingen van Duits recht waarbij de richtlijn van de Unie betreffende oneerlijke bedingen is omgezet. Het Hof stelt vast dat de algemene regels ter bescherming van de consument tegen oneerlijke bedingen ook op luchtvervoersovereenkomsten van toepassing zijn.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt