Airberlin faillissement vergoedingen en alternatieven


15 november 2017 om 15:00 door

Faillissement Airberlin vorderingen
Gedupeerden die een vordering hebben uitstaan op Airberlin kunnen deze indienen bij de curator. Het Luftfahrt Bundesamt, de toezichthouder Luchtvaart in Duitsland meldt hierover het navolgende.

Adres indienen vordering
Vanaf 1 november jl. is de procedure voor aanmeldingen van een vordering opengesteld. De procedure voor alle schuldeisers derhalve. Alle vorderingen voor vluchten die voor 15 augustus 2017 zijn geboekt, dienen te worden gezonden aan Air Berlin Gruppe/Lucas Flöther, Postfach 10 30 10, 18005 te Rostock, Duitsland. Hiermee is nog niet gezegd dat de vordering van schuldeisers wordt toegewezen, maar als de vordering niet wordt ingediend voor 1 februari 2018, kan er geen aanspraak worden gemaakt op enige vergoeding uit de boedel.

Geen terugvlucht genoten
Alle passagiers die een gecancelde terugvlucht hadden tussen 28 oktober 2017 en 15 november 2017 zullen met terugwerkende kracht alsnog een vergoeding ontvangen van 50% van de ticketwaarde van de retourvlucht indien het alternatief voor de terugvlucht is geboekt bij Lufthansa, Eurowings, SWISS of Austrian Airlines. Om in aanmerking te komen voor deze restitutie dient de reiziger een bewijs van de annulering van Airberlin en een kopie van het alternatieve ticket van de genoemde airline aan die bewuste luchtvaartmaatschappij te sturen vóór 15 december 2017.

Reddingstarieven
De genoemde luchtvaartmaatschappijen bieden voor een beperkte periode, en indien beschikbaar, speciale tarieven aan voor passagiers die de terugvlucht alsnog moeten boeken of regelen.

IATA en Schipholtickets
Cliënten wezen ons voorts op de volgende bijzondere mededeling van Schipholtickets. Wij citeren uit de email:
Indien u vóór 15 augustus jl. een Air Berlin ticket gekocht heeft via onze website Schipholticktes.nl is er nu het volgende overeen gekomen:
Air Berlin heeft afspraken gemaakt met luchtvaartorganisatie IATA waardoor het is toegestaan om restitutie aan te vragen voor Air Berlin tickets die gekocht zijn vóór 15 augustus jl. Deze restitutie-aanvragen dienen te zijn ingediend vóór 30 november as. Wij hebben een team van medewerkers opgesteld die deze aanvragen heeft behandeld. Alle restitutieverzoeken zijn dus ruimschoots voor de deadline ingediend.

Air Berlin bepaalt hierbij welk ticket er wel of niet in aanmerking komt voor restitutie. Er is dus helaas geen zekerheid te geven over de uitkomst van deze procedure voor uw ticket(s). Air Berlin heeft voorts aangegeven dat zij begin januari alle tickets zullen hebben verwerkt. Op dat moment is het voor de reiziger dan ook helder of het ticket(s) in aanmerking zal zijn gekomen voor terugbetaling. Wanneer wij – Schipholtickets – bericht over de ingediende restitutieverzoeken ontvangen van Air Berlin, zullen we de reiziger uiteraard direct op de hoogte brengen. Wij willen de reiziger dan ook verzoeken om niet eerder contact met Schipholtickets op te nemen voordien.
Einde citaat.

Andere gedupeerden
De vraag werpt zich nu op of álle reizigers geïnformeerd zijn over hun rechten en mogelijkheden. Indien reizigers of partijen problemen ondervinden met hun vliegticketverzekering of anderszins, vernemen wij dat graag. Wij vernamen dat een verzekeraar als Unigarant nog niet tot uitkering wilde overgaan. Mail ons op info@reisrecht.nl . Wij benadrukken overigens dat ReisRecht niet namens cliënten zal vorderen of rondom deze materie een claim- of verdienmodel optuigt.

Europese Ombudsman en Verzoek inbreukprocedure Europese Commissie
Eerder al bericht: ReisRecht heeft een klacht ingediend bij de Europese Ombudsman vanwege het totale gebrek aan vroegtijdig ingrijpen van de toezichthoudende instanties, alsook aan de Commissaris van Transport. Voorts is een verzoekschrift bij de Europese Commissie ingediend dat moet leiden tot een inbreukprocedure vanwege o.a. de toegekende staatssteun door Duitsland aan Airberlin en het falende toezicht door het Luftfahrt Bundesamt. Tien- en tienduizenden passagiers zijn hun geld kwijt, al meer dan een jaar lang negeerde Airberlin elke vordering voorafgaand aan het faillissement, terwijl iedere insider de problemen kende of aan zag komen.

Wordt vervolgd
ReisRecht zal aandacht blijven vragen voor deze kwestie en heeft ook contact met Europarlementariërs en leden van de Tweede Kamer. Met name omdat de rechten van passagiers niet beschermd zijn of worden. Het faillissement van Airberlin, van de airline Monarch in Engeland ná Airberlin en de nu nog onzekere situatie rondom Alitalia vereisen dit. In The GuardianHet is daarbij interessant dat Engelse parlementariërs de rol van de toezichthouder wel al wil onderzoeken m.b.t het faillissement van Monarch. De achtergrond van onze kritisch blik is gelegen in het feit dat Brussel drie jaar geleden nog nadrukkelijk verkondigde dat de wet en toezichthouders voldoende mogelijkheden boden om de rechten van passagiers te beschermen in het geval van een faillissement van een luchtvaartmaatschappij. ReisRecht is zeer benieuwd of Brussel ‘puts its money where its mouth is’.

Norwegian
Inmidddels worden er in de Engelse pers en door Ryanair-topman O’leary vragen gesteld rondom de airline Norwegian. O’Leary beweert dat Norwegian de winter niet zal overleven. Diverse andere bronnen, waaronder leehamnews, zetten openlijk vraagteken bij de werkelijke financiële gezondheid van Norwegian.

Meer nieuws

Wij gaan door als u niet verder komt