Vluchten


Vluchtvertraging, vluchtannulering of vluchtwijziging

Wanneer uw vlucht geannuleerd of gewijzigd werd binnen twee weken voor vertrek of een vertraging heeft gehad van meer dan 3 uur, heeft u mogelijk recht op een vastgestelde vergoeding op grond van de Europese Verordening EG 261/2004. Afhankelijk van de afstand en oorzaak van de vertraging, heeft u recht op een vergoeding tussen 250,00 euro en 600,00 euro per persoon. Arresten van het Hof van Justitie (Sturgeon, Wallentin, Van der Lans, Nelson) hebben verduidelijkt dat een technisch mankement geen buitengewone omstandigheid betreft op basis waarvan de compensatie geweigerd kan worden, de uiteindelijke vertraging op de eindbestemming bepalend is en de landingstijd pas bepaald wordt op het moment dat de deuren van uw vlucht openen op de plaats van bestemming (niet de touch-down dus).

Voorbeeld

Vanwege een commerciële beslissing van een luchtvaartmaatschappij heeft een klant een vertraging van 8 uur opgelopen. Hierdoor mist hij ook een deel van de door hem geboekte rondreis. De luchtvaartmaatschappij kan worden aangesproken op de vertraging, EG 261/2004 en de betrokken reisorganisatie voor het missen van een deel van de rondreis, op grond van EG 90/314.

Vergeet niet

Voor de vluchtvertraging moet in beginsel binnen twee jaar na thuiskomst een vordering worden ingediend en zo nodig de luchtvaartmaatschappij gedagvaard zijn. Eventueel kan de Inspectie Luchtvaart (ILT) benaderd worden om een klacht in te dienen. De reisorganisatie moet binnen een maand na thuiskomst schriftelijk aangesproken zijn.

Tip

Denk eraan zo mogelijk het e-ticket, vliegticket, bagagelabel en de boardingkaart te bewaren.

Jurisprudentie Arresten

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:62007CJ0402:NL:HTML
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A62010CJ0581
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A62014CJ0257
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=167942&doclang=NL
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2015:1036&showbutton=true&keyword=bagage+schade

Wij gaan door als u niet verder komt