Bagage


Bagageschade, bagagevertraging en bagageverlies

Schade

In diverse Verdragen en Verordeningen zijn de rechten van reizigers geregeld met betrekking tot vertraging, verlies en beschadiging van bagage. In het kort komt het er op neer dat u recht heeft op een schadevergoeding wanneer uw bagage als gevolg van een ongeval, nalatigheid of onbehoorlijk handelen, zoek raakt, vertraagd aankomt of beschadigd is. Of zelfs geheel kwijt raakt.

In bepaalde gevallen kan de oorzaak van de vertraging van bagage weliswaar bij de luchtvaartmaatschappij gezocht worden, maar dit houdt niet in dat een reisorganisator (in het geval van een pakketreis (EG 90/314)) niet ook aansprakelijkheid gesteld kan worden. Wel is het van belang dat reizigers in zo’n situatie de schade beperken.

Voorbeeld

Klanten hadden een vliegreis naar Turkije geboekt, met vertrek vanaf Nederland. Bij aankomst konden de koffers niet uitgeladen worden omdat één van de deuren van het vrachtruim niet geopend kon worden. De reisorganisatie meende dat hier sprake was van overmacht en zij geen invloed had op de ontstane situatie bij de luchtvaartmaatschappij. Het oordeel in geschil luidde echter anders. De reisorganisatie is verantwoordelijk en aan te spreken op het functioneren van al haar hulppersonen. De luchtvaartmaatschappij is zo’n hulppersoon nu het hier een pakketreis betrof. Wellicht ten overvloede; een pakketreis: vlucht + hotel met minimaal 1 overnachting + transfer. De reisorganisatie kon zich ook niet beroepen op overmacht. Technische mankementen of een defect leveren in principe nooit overmacht op.

Vergeet niet

U dient op de luchthaven direct een zogenaamd PIR-rapport te laten opmaken bij de servicedesk van de bewuste airline of een vertegenwoordiger daarvan. U dient dan ook en alsnog uw klacht schriftelijk binnen 7 dagen te melden bij de luchtvaartmaatschappij als het om bechadigde bagage gaat en  binnen 21 dagen als uw bagage vermist wordt.

Tip

Bewaart u altijd de bonnetjes en stel de reisorganisator en luchtvaartmaatschappij direct (!) in kennis van het probleem of uw klacht. Indien u een verzekering hebt afgesloten, dient u hen eveneens in kennis te stellen van de eventuele schade.

Jurisprudentie

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBHAA:2005:AT7076
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2013:4457
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2014:2450
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2007:BA0390

Wij gaan door als u niet verder komt