Over Ons


MARINUS HOORNTJE

Marinus studeerde Europees recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn afstuderen werkte hij als jurist voor diverse overheidsinstellingen. In die periode specialiseerde hij zich in het bestuursrecht. In 2005 richtte Marinus zijn eigen bureau op waarmee hij als eerste in Nederland juridische bijstand bood aan gedupeerde luchtreizigers in het kader van passagiersverordening (EG) 261/2004. Sindsdien is hij verantwoordelijk voor baanbrekende jurisprudentie en geldt hij als een van de belangrijkste voorvechters van de rechten van luchtreizigers.

FRANS DE BRAY

Frans studeerde Nederlands recht. Hiervoor heeft hij Kwaliteitsmanagement gestudeerd. De laatste twintig jaar is hij voor Oad Reizen werkzaam geweest op het directiesecretariaat als juridisch medewerker. Tijdens zijn dienstverband heeft hij nevenfuncties gehad binnen het ANVR (brancheorganisatie reisorganisaties Nederland) in de Stuurgroep Consumenten- en Juridische zaken, is betrokken geweest bij het Reisvoorwaardenoverleg met de ANVR, Consumentenbond en SER, was lid van de Klankbordgroep Calamiteitenfonds en commissielid van de Geschillencommissie Reizen.

Wij gaan door als u niet verder komt